Pujian guna Di Maria

Pelātih PSG Thomās Tuchel, sebelumnyā sempāt menyerāhkān pujiān pādā Di Māriā. Iā menyebutnyā tāmpil pāling luār biāsā.

“Sāyā senāng sebāb Di Māriā tetāp percāyā diri di bābāk keduā,” bukā Tuchel di hālāmān sāh UEFā.

“Di bābāk kesātu, sāyā menyāksikān dengān mātā kepālā sāyā sendiri sāāt iā dengān mudāhnyā kehilāngān bolā di depān sāyā. Nāmun diā menciptākān āssist yāng pāling bāgus gunā gol keduā kāmi dengān umpān yāng sempurnā gunā Kyliān.” ujārnyā.